Velilerimiz'in merak ettiği bazı sorular

Tüm sorularınızı cevaplamaya çalıştık

Her bir grup için ayrı (seviyeli kodlama),  Avrupa ülkelerinde öne çıkan seviyeli kodlama siteminde önce çocuklarımıza algoritma oluşturmayı kolaylaştıran blok kodlama yöntemiyle, algoritma mantığı oturduktan sonra sözcük blok kodlama yöntemi ile kodlamanın temelleri atılır. Robotik kodlama dersinde çocuklar kodların harekete döndüğünü, kodların gerçek dünyaya uyarlanmasıyla daha çok benimserlerken mobil oyun kodlamada animasyonlar eşliğinde kodlamayı öğrenirler.
Önceliğimiz velilerimizin tanıdıkları ailelerin çocuklarıyla bir arada eğitim almaları isteklerini yerine getirmektir. Çocuklar tanıdıkları arkadaşlarının yanında daha özgüvenli rahat oldukları için bu isteği önde tutmaktayız ancak eğer öğrencimizin arkadaşı yoksa akademi sınıf arkadaşlarını kendi seviyelerine göre belirleyecektir. Seviye belirleme, hocaların ders sonunda vereceği modellemelerin sonunda her hafta güncellenmekte ve yenilenmektedir.
16 saat eğitimden sonra kur bazında verilmektedir fakat 16 saat tamamlanmadan kurstan ayrılmak isteyen öğrenci ve velilerimize katılım belgesi verilmektedir ayrıca her ders sonunda veliye öğrenci hakkında öz değerlendirme ve ders içeriği bilgi formu verilmekte ve online modülde ev ödevleriyle derslerimiz pekiştirilmektedir.
Sınıflarımız sabit 4 kişiliktir. 4 öğrenciye 1 süpervizör ve 1 öğretmen düşmektedir
Derslerimize öğrencilerimizin kendi tabletlerin veya bilgisayarlarını getirmelerini  gelişimlerinin takibini ve tekrarını yapabilme konusunda çok önemlidir. Getiremedikleri süre zarfında atölyelerimizdeki bilgisayarları kullanabilirler.
Legonun 17 yıllık eğitim sektöründeki deneyimi ve argesi üzerine oluşturulan müfredatımız hem milli eğitim bakanlığına hem de çocuk gelişimine uygun olup ders sonunda öz değerlendirme formunda hangi derslere katkı sağlandığı tarafınıza bilgilendirilmektedir.
Çocuğunuzun derslerini pekiştirmesinin yanında hayal gücünü problem çözebilme yeteceğini öz güvenini ve en önemlisi sorunları parçalayarak algoritmik düşünme yeteneğini, ters mühendislik ve motor becerilerini geliştirir.
Bilim (Science), Teknoloji (Technology), Mühendislik (Engineering) , Art (sanat), Matematik (Mathematics) kelimelerinden meydana gelen STEAM eğitim sitemleri araştırarak öğrenmeyi yaratıcılığı ve yenilikçiliği eğitime entegre eden sanat ve tasarım yeteneklerini geliştiren bir eğitim sistemidir.
Online üzerinden bi eğitim portalı değil, atölyede eğitim alan öğrencilerimizin ödev ve görevlerini yapabileceği bir portalla sizleri karşılamaktayız
Kendi yeteneklerini keşfetmekte, Problemi tanımlama, analiz etme ve probleme çözüm üretme becerisi kazanmakta Yaratıcı ve sistematik düşünme yeteneği kazanmakta Proje planlama ve yönetiminde deneyim kazanmakta Ürün tasarlama ve üretme becerisini geliştirmekte Çok yönlü, farklı bakış açısına sahip olmaktadır.
Öğrencimizin gelmeyeceği önceden haber verilirse, telafi dersleri ile bir haftaya mahsus öğrencimiz yeniden sınıfa katılabilir.
Telafi derslerimiz aylık ücret kapsamında 1 kereye mahsus ücretsizdir.
Kayıt dondurma işlemi, öğrencimizin bir hafta önceden kurumumuza haber vermesiyle mümkün olup katılım sertifikası düzenlenerek kayıt dondurma işlemi yapılmaktadır. Öğrencimizin, ödediği ders ücretleri kaydını aktifleştirdiği döneme sayılacaktır.
Mümkünse grubu bozmadan veya öğrenciyi aynı seviyedeki başka bir gruba dahil edilerek gerçekleşmektedir.
Velimizin isteğine uygun olarak aylık veya dönemlik alınabilmektedir. Dönemlik ödemelerde  indirim uygulanmaktadır.
Ödevlerimiz online ortamda verilip, online ortamda kontrol edilmektedir.
Atölyelerimizin sonlarında son 10 dakikayı velilere ayırıyoruz ve bu projeyi neden, nasıl, hangi aşamalardan geçerek yaptığımızı öğrencilerle birlikte anlatıyoruz.
Hayatımız boyunca en çok karşılaştığımız durumlardan biri problem çözmek, birçok durumda birçok kişiyle takım çalışması yapmamız gerekmekte, yaratıcılık bizi hayatımızda daha farklı ve mutlu kılıyor, sormak, sorgulamak ve düşünmek bizi biz yapıyor, bilim, sanat ve teknoloji ile iç içe olacağız.

Didn’t find the answer?